Tunari:  Resitentti
Oikea Nimi: Juha Kernen
Sähköposti: 
Osoite: 
Oma kotisivu: